Sziiia

Színpad az élet hol játszani kell,ha könnyes a szemed is nevetni kell.

2012. március 31., szombat

A barátság - ez a szent emberi kapocs - úgy oltalmaz a magánytól, a számkivetettségtől, a félelemtől, a mozdulatlanságtól, hogy énünket megkettőzi: két szem - egy látvány; két szív - egy érzés; két hang - egy gondolat; két test - egy lélek.”

Z217615466_large

1 megjegyzés: